Nejnebezpečnější zbraň, kterou míříme sami proti sobě je příbor.
Rozmýšlejme dobře, co stojí za to strčit do úst.
.
Máte raději recepty v knižní podobě? Prohlédněte si mou kuchařskou knihu, která se může hodit i do vaší kuchyně. Bude mi velkou ctí pobývat ve Vaší knihovničce :-)

Valentýnský recept na lásku

13. února 2008 v 14:10 | Šárka |  Povídání (nejen) o jídle

Edouard de Pomiane (o lásce k přátelství a dobrému jídlu)
Připravit večeři pro přátele, to znamená položit na pekáč všechnu svou příchylnost, všechnu svou dobrou vůli, všechny své úspory, všechno své veselí a radost a čekat, až se to všechno po třech hodinách vaření pod pokličkou rozvoní parami štěstí.
Společník k vybranému jídlu má mít vybraný vkus a kouzlo osobnosti.
Společník pro život musí míti ještě vyšších kvalit, abychom ho mohli po celý život milovat :-) Neschovávejte city v dobrém jídle a neutápějte duši ve víně. Přítomnost milované osoby je naprosto nezbytná v lásce, na loži i u stolu. Mějte vždy takovou "společnost", jakou si zasloužíte.
ACH, TA LÁSKA ... aneb recept na lásku
Nad lásku na celém světě větší štěstí nenajdete.
JOHANN GOTTFRIED HERDER
Láska, velké tajemství. Její pravé místo je v srdci člověka a v srdci dějin světa.
Láska je síla. Energie, bez níž se člověk ani svět nemohou harmonicky rozvíjet a poznat štěstí.

MICHEL QUOIST
Svoboda je nezbytnou podmínkou lásky a láska je nejhlubším smyslem lidské svobody.
Láska bez svobody se stává nenasytným citovým majetnictvím
a svoboda bez lásky je jakousi existenciální prázdnotou, s níž nevíme, co si v životě počít.

JÓZEF AUGUSTIN SJ
Dar lásky znamená toto: Chci s tebou sdílet všechno dobré, co mám.
JOHN POWELL
Láska je lék od násilí a klíček k tajemství světa.
VLADISLAV VANČURA
Láska je základním klíčem pro poskytnutí pomoci člověku.
JÓZEF AUGUSTIN SJ
Láska je štěstí, které si dáváme navzájem.
GEORGE SAND
Láska je záležitost mládí, v životě i v literatuře.
FRANTIŠEK XAVER ŠALDA
Láska je veliké umění, kterému je nutné se učit po celý život.
VÍTĚZSLAV NEZVAL
Láska znamená mít větší starost o druhého než sám o sebe.
D. FORST
Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, namísto aby ji vyžadoval.
OSHO
Láska je vzácný růst, růst a radost z růstu, radost zdvojená, a proto tak silná a krásná.
FRANTIŠEK XAVER ŠALDA
Nikdy není láska silnější, než když cítí, že se pouští do něčeho, co jí přinese utrpení.
ROMAIN ROLLAND
Láska je moudrost pošetilých a pošetilost moudrých.
SAMUEL JOHNSON
Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.
JAN WERICH
Láska je to jediné, čeho přibývá, když to rozdáváme.
RICARDA HUCHOVÁ
Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.
IMMANUEL KANT
Láska žije v tom, kdo miluje, nikoliv v tom, kdo je milován.
ROMAIN ROLLAND
Člověk musí mít někoho rád, jinak je všechno pustý.
PAŠEK
Koupit si psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku.
GUSTAV BERNARD SHAW
Život bez lásky nedává smysl.
IGNOTUS
Láska předpokládá schopnost lásky: to jest věrnost.
Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika.

KAREL ČAPEK
Pravá láska je cit nevýslovného štěstí a radosti, který se v nás ozývá,
když jsme poznali někoho, kdo má ušlechtilé vlastnosti, je k nám dobrý, milý.

FRANTIŠEK TOMÁŠEK
Láska je výsostně lidským projevem vůči jinému člověku. Pomáhá jednotlivci překonávat egoismus,
činí ho lepším, šlechetnějším a dává mu sílu milovat jiného člověka, projevovat mu dobro.

HELENA ROZINAJOVÁ
Jelikož všichni mluvíme o lásce a všichni milujeme, mohli bychom se domnívat, že neexistuje pojem jasnější
a zřejmější než pojem láska. Pravdou je pravý opak. Jako všechny do hlubin duše sahající
skutečnosti vymyká se i láska vězení v pojmech.

IGNACE LEPP
Láska je kladný, silný, emocionální vztah k jiné osobě, ideji, věci i k sobě samému;
objekt lásky je vždy vysokou citovou hodnotou; má nespočet podob od lásky partnerské,
rodičovské, přes lásku k poznávání a vědění k altruistickým morálním hodnotám...

PAVEL HARTL (PSYCH. SLOVNÍK)
Je pouze jeden originál lásky, ale na tisíc různých kopií.
FRANCOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Milovat nějakého člověka znamená vidět ho tak, jak ho stvořil Bůh.
FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ
Pravá láska je okouzlení duše něčím nehmotným.
BRUNO
Abychom milovali nějakou osobu, třeba o ní vědět to, že je strážkyní tajemství,
které ani nepoznává, a milovat ji znamená přijmout ji jako tajemství.

ANTONIO MARIA BAGGIO
Ten, kdo miluje, dává se druhému, a kdo je zamilován, ten si druhého bere.
JUSTUS MOSER
Láska není láskou, není-li zároveň věrností, přátelství není přátelstvím, není-li zároveň důvěrou.
OTAKAR FRANTIŠEK BABLER
Věrnost znamená, že nedělám nic a neplánuji nic bez svého muže, a že mám na mysli,
že vždy vše konáme, mluvíme a plánujeme společně.

THEODOR BOVET
Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat.
R. BROWNING
Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě více její tělo než duši.
AULUS L. ARCHIAS
Neexistuje štěstí lásky kromě štěstí v manželství.
GERMAINE DE STAÉL
Z lásky manželské se rodí lidstvo, láskou přátelskou se zdokonaluje,
ale láskou prodejnou se kazí a stává nízkým.

FRANCIS BACON
Láska, svatba a sex, v tom pořadí, vytvářejí uzavřenou základnu pro novou rodinu.
MARIE FRYDRYCHOVÁ
Láska mezi mužem a ženou je nejušlechtilejším a nejmravnějším lidským vztahem,
ve kterém je zahrnuta úcta k svému partnerovi, porozumění, ochota, přejícnost a vzájemná přitažlivost.

HELENA ROZINAJOVÁ
Láska je láskou tehdy, neočekává-li od druhého žádnou lásku.
ANTOINE SAINT DE EXUPÉRY
Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena.
GEORGE BYRON
Kdo lásce doved zlořečit, ten nepoznal ji ani, neb láska umí odpustit a nezná proklínání.
Vítězslav Hálek
Kdo neumí odpouštět, neví, co je láska. Láska odpouští, vychází druhému vstříc, nenechá ho upadnout,
promíjí mu jeho chyby, po roztržce se zase udobří. Říká druhému: Stojím při tobě, i když mi působíš jakoukoliv bolest.

REINHARD ABELN
Láska je konečným účelem dějin, amen vesmíru.
NOVALIS
Mým pevným přesvědčením je, že zemi podpírá láska. Život je jen tam, kde je láska.
Život bez lásky je smrt. Láska je jednou stranou mince, její druhou stranou je pravda.

MAHÁTMA GÁNDHÍ
Láska není především vztah k určité osobě, je to postoj, orientace charakteru, určující spřízněnost se světem jako celkem,
a nikoliv s jedním objektem lásky. Miluje-li někdo jen jednoho člověka a ke všem ostatním je lhostejný,
jeho láska není nic jiného než symbiotické připoutání či rozšířené sobectví.

ERICH FROMM
Lidé nežijí tím, že se o sebe starají, ale tím, že je v nich láska.
LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ
Láska je soutěžení mezi mužem a ženou ve snaze poskytnout jeden druhému co nejvíce štěstí.
STENDHAL
Milovat, to není jen psychologická a osobní záležitost. Láska je naprosto podstatná pro život vůbec,
protože je funkční manifestací, obecné životní - základní potravou.

DA FREE
Člověk bez lásky může být bohatý, zdravý, slavný,
ale nemůže mít zdravou duši, protože neví nic o skutečných hodnotách.

OSHO
Láska je tvoření, den ze dne, každou hodinu. Musíme o ni usilovat.
Neexistuje, čím bychom si ji zasloužili jednou provždy.

BEDŘICH VÁCLAVEK
Kdo není schopen oběti, ten není schopen ani lásky.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
V opravdové lásce si přejeme dobro milované osoby, v romantické lásce si přejeme tu milovanou osobu.
ANDERSONOVÁ
Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.
KAREL ČAPEK
Láska jen tenkrát trvá, když se stále něco očekává.
MARCUS TULLIUS CICERO
Opravdová láska bojuje, ale nežárlí.
DENIS DIDEROT
Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
AMERICKÉ PŘÍSLOVÍ
Nikoliv v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí.
HUGH CASSON
Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené.
ERICH MARIA REMARQUE
Z celého srdce věřím, že je pouze jedna odpověď na řešení problémů s AIDS. A to opravdová láska.
ANGUS STUART
Velikost duše můžeme měřit jen podle toho, kolik má lásky. Za velikou duši považuji takovou,
která má lásky hodně, za malou, která jí má málo, a za nic, která nemá lásku žádnou.

BERNARD Z CLAIRVAUX
Kdo nemá peněz, je chudý, kdo nemá přátel, je chudší, ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.
FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ
Malá láska je vrozena, velké se musíme učit.
JAN BOSCO
Každá velká láska je dcerou velkého poznání.
LEONARDO DA VINCI
Člověk není nikdy hloupý, když podlehne lásce.
DUTOR
Láska je pouhé šílenství. Pravé jméno lásky je zajetí!
WILLIAM SHAKESPEARE
Láska směřuje svobodnou náklonností od osoby k osobě, zahrnuje dobro celé osoby. Je proto schopna dodat svým tělesným
a duševním projevům zvláštní důstojnost a povýšit je na součásti a známky manželského přátelství.

II. VATIKÁNSKÝ KONCIL
O pravé lásce není potuchy tam, kde není správného ponětí lidské důstojnosti.
DOMINK PECKA
K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči. K tomu je třeba otevřít i srdce.
PAUL CÉZANNE
Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví.
ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
Setkání dvou osob je jako setkání dvou chemických látek. Obě se přeměňují.
TARRA
Láska dělá ze dvou lidí jednoho a z jednoho dva.
IZAH BEN JEHUDA ABRAVANEL
Před manželstvím se domníváme, že milujeme, a v manželství se to teprve učíme.
ERICH KÄSTNER
Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost.
PIERRE CORNEILLE
Opravdová láska se snadno obejde bez parametrů milostné techniky.
ANDRÉ BRETON
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
AP. PAVEL (1. KOR 13,7)
Nebýt milován, to je smůla. Ale nemilovat, to je neštěstí.
ALBERT CAMUS
Doufám, že nikdo neztrácel čas tím, aby v tento den četl o lásce až sem! Láska je cit, který se živí našimi skutky a nikoli promarněným časem nad tím, co o ní řekli druzí :-)
Láska je víc než vanilkový cukr k oslazení a provonění života; je to základ všeho bytí.

Dobrý tip: Máte raději recepty v knižní podobě? Prohlédněte si mou kuchařskou knihu, která se může hodit i do vaší kuchyně.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Bali Bali | Web | 13. února 2008 v 14:59 | Reagovat

Edith Piaf

HYMNE À L'AMOUR

Paroles: Edith Piaf, musique: Marguerite Monnot,

2 mai 1950

Le ciel bleu sur nous peut s'effrondrer

Et la terre peut bien s'écrouler

Peu m'importe si tu m'aimes

Je me fous du monde entier

Tant que l'amour inondera mes matins

Tant que mon corps frémira sous tes mains

Peu m'importent les problèmes

Mon amour, puisque tu m'aimes...

J'irais jusqu'au bout du monde

Je me ferais teindre en blonde

Si tu me le demandais...

J'irais décrocher la lune

J'irais voler la fortune

Si tu me le demandais...

Je renierais ma patrie

Je renierais mes amis

Si tu me le demandais...

On peut bien rire de moi,

Je ferais n'importe quoi

Si tu me le demandais...

Si un jour la vie t'arrache à moi

Si tu meurs, que tu sois loin de moi

Peu m'importe, si tu m'aimes

Car moi je mourrai aussi...

Nous aurons pour nous l'éternité

Dans le bleu de toute l'immensité

Dans le ciel, plus de problèmes

Mon amour, crois-tu qu'on s'aime?...

...Dieu réunit ceux qui s'aiment!

2 Šárka Šárka | E-mail | 13. února 2008 v 15:09 | Reagovat

Bali :-)

Díky, hymna lásky od EP sem patří naprosto přesně :-)

http://www.edithpiaf.unas.cz/

3 Míša Míša | 14. února 2008 v 10:46 | Reagovat

To je ale nádherný "zamilovaný" košíček :-)

Košík ve tvaru srdce vidím poprvé.

4 Šárka Šárka | E-mail | 14. února 2008 v 14:03 | Reagovat

Míša :-) Evidentně ten košík slouží jenom jednou v roce :-) A to dnes! Taky se mi líbí.

5 Petruška Petruška | E-mail | 15. února 2008 v 8:56 | Reagovat

Ahoj mami, díky za tvůj valentýnský článek a za spoustu frází lásky na tvém blogu. Můj Valentýn se povedl:-) Vidím, že zatím tu není moc komentářů - bude to asi tím, že alespoň jeden den v roce se všichni věnovali jen svým milovaným a svým láskám. A tak to má 14. února být. Ale nejen 14. února, po celý rok bychom měli najít dobrý důvod k tomu, abychom někoho obdarovali růží, malým dárkem a svou láskou.

6 Kolíček Kolíček | Web | 18. února 2008 v 2:22 | Reagovat

Uf, uf, Valentýn je za námi, a to si na něj rozhodně nepotrpím. Ale hezky jsem si početl v "zamilovaných" citátech :o)

7 Šárka Šárka | E-mail | 18. února 2008 v 11:02 | Reagovat

Petruška :-)

Ahoj :-) Tak to jsem ráda, že ti valentýnský den vyšel podle tvých představ. Určitě se květinou a zvýšenou pozorností nic nezkazí. Na lásku by měl být každý člověk naladěn nejen tento den, ale i po zbytek roku. Ať se ti daří! Pa, s láskou mamka *

8 Šárka Šárka | E-mail | 18. února 2008 v 11:05 | Reagovat

Kolíček :-)

Ani já si nepotrpím na kdejaký americký svátek, ale faktem zůstává, že oslavy sv. Valentýna mají daleko hlubší podtext :-) Projevy lásky těch našich nejbližších jistě nikoho z nás neurazili, tak to nakonec byl moc fajn den. Citáty všeobecně mám ráda, proto jich tu je hned celá řada. Kdo si z nich umí vzít i něco k srdci, mohou skutečně fungovat jako "recept na lásku" :-)

Když pomineme tu potřebnou chemii přitažlivosti kůže :-) To je ta nejdůležitější ingredience!

9 rolex replica watches rolex replica watches | E-mail | Web | 31. října 2012 v 12:45 | Reagovat

A. When it turns into a garage.
http://www.theirwatches.com/

10 red shoes red shoes | E-mail | Web | 31. října 2012 v 13:38 | Reagovat

I really like to read. Hope to learn a lot and have a nice experience here! my best regards guys!
http://www.shoesgreat.com/

11 short beach wedding dresses short beach wedding dresses | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 4:55 | Reagovat

A. Because someone stepped on it's mous
http://www.untildress.net/

12 plus size cocktail dresses plus size cocktail dresses | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 4:58 | Reagovat

I happen to enter your blog with the help of Google search. To my sheer luck I got what I was searching for. Thanks.
http://www.spelldress.net/wedding-dresses-mermaid-wedding-dresses.html

13 vintage swing dance dresses vintage swing dance dresses | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 5:35 | Reagovat

A. One more crack like that and I'll plaster you!
http://www.threedress.net/

14 black halter dress black halter dress | E-mail | Web | 2. května 2013 v 7:55 | Reagovat

Valuable info. Lucky me I found your site by accident, I bookmarked it. .
http://www.caredresses.org/wedding-dresses.html

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama